Samenwerking met mantelzorgers

Wij streven naar een intensieve samenwerking met mantelzorgers.
Mantelzorgers betrekken en betrokken laten zijn bij de zorg van hun naasten met daarbij alertheid voor overbelasting. Preventief hierin handelen door o.a. de mogelijkheden te bespreken van bv respijtzorg (tijdelijke opvang), maar ook te verwijzen naar andere mogelijkheden zoals inzet van vrijwilligers en samenwerking met andere disciplines zoals bv het seniorennetwerk Sterker Sociaal werk voorheen het SWON in Nijmegen.

De cliënt heeft hierbij vaak behoefte aan een bekend en vertrouwd gezicht uit eigen omgeving. Hierin wordt nauwgezet gekeken en ondersteunt waar de emotionele en contactuele mogelijkheden liggen van eventuele mantelzorgers. We vinden het belangrijk hierbij oog te houden voor iedere individuele situatie, waarbij de belevingen en behoefte van het gehele netwerk van de cliënt voorop staat.

Vanuit de landelijke richtlijnen wordt er van elke zorgaanbieder verwacht, dat daar waar mogelijk, gebruik gemaakt wordt van het algehele netwerk rondom de cliënt. Dit is noodzakelijk om de zorgkosten zo laag en betaalbaar mogelijk te houden voor iedereen.