Klachten

Wanneer u opmerkingen of klachten heeft m.b.t. de zorg, of het gedrag van een medewerker is het wenselijk dat u dit met de betreffende medewerker, probeert te bespreken. Onze medewerkers bespreken uw vraag, opmerkingen en tips in het team en samen proberen we een passende oplossing aan te bieden.
Uiteraard staat de directie open voor uw klachten en opmerkingen. We zullen er alles aan doen om uw wens te respecteren en ervoor zorgdragen dat kwaliteit en houding zo optimaal mogelijk geleverd wordt.
Heeft u behoefte aan een thuisgesprek hierover dan komen we graag bij u langs. Bij een schriftelijke klachtmelding krijgt u binnen twee werkdagen een bevestiging en uitleg over de te volgen procedure. Dit kan via ons emailadres: info@zorgpassie-valide.nl of telefonisch 06-58782092 (tijdens kantooruren mits het niet kan wachten)

Het staat u ten alle tijden vrij om rechtstreeks met de onafhankelijke klachtenfunctionaris contact op te nemen om uw klacht rechtstreeks met hun te bespreken.
U kunt hen bereiken via: www.klachtenportaal.nl
Mocht u desondanks uw klacht bij een andere autoriteit neer willen leggen dan kan dat bij : https://zorggeschil.nl