Cliëntenraad

Een cliënt moet invloed/inspraak kunnen hebben op zijn dagelijkse leef/woon en werkomgeving.
In de cliëntenraad zitten cliënten, maar ook familieleden van cliënten. Het bestuur van Zorgpassie-valide moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad.
Tijdens deze overleggen worden zaken besproken die voor de cliënten belangrijk zijn, dit kunnen uiteenlopende onderwerpen zijn, die betrekking hebben op de geleverde zorg.
Voor deze bijeenkomsten krijgt u te zijner tijd een persoonlijk uitnodiging.

Bij minder dan 10 cliënten zorgt Zorgpassie-valide BV voor enige vorm van medezeggenschap bijvoorbeeld in de vorm van een huiskamer overleg.
Voorwaarden zijn: er is sprake van een structureel karakter, een overleg vind twee maal per jaar plaats.
Bij 10 – 50 cliënten zorgt Zorgpassie-valide BV, voor een vorm van medezeggenschap, waarin de cliënten kunnen meedenken over het beleid van de instelling.
Voorwaarden: er is sprake van een structureel karakter, een overleg vind twee maal per jaar plaats.
Bij 50 cliënten of meer heeft de zorgaanbieder een cliëntenraad, of kan een bewijs van inspanning overleggen