Branchevereniging Actiz

Wij zijn als bedrijf aangesloten bij de branchevereniging Actiz.
Wij hebben hiervoor bewust gekozen omdat wij als zorgaanbieder samen kijken met de branchevereniging wat nodig is, om voor u als client de juiste zorg te kunnen bieden en waarborgen.
Het grote voordeel voor u als cliënt hierin:
Door het lidmaatschap met ActiZ zijn we tevens automatisch lid van de geschillencommissie WKKGZ, hier kunt u terecht als u onverhoopt niet rechtstreeks met een zorgaanbieder uit een probleem kunt komen.
(De daarin te volgen stappen, kunt u vinden op onze website onder de kop klachten)
U als cliënt bent een belangrijke schakel: wij hebben van u als cliënt de informatie nodig om samen te zorgen voor goede zorg. Deze informatie vanuit de cliënten wordt verworven middels de zorgevaluaties en enquêtes die 2x per jaar plaatsvinden onder de cliënten.
Bijkomende voordelen:
Naast het lidmaatschap met Actiz zijn wij tevens voorzien van de nieuwste Vilans protocollen, hierdoor bent u als cliënt verzekerd dat wij, volgens alle wetgeving en richtlijnen, onze medewerkers bevoegd en bekwaam inzetten op alle voorkomende handelingen.
Alle ontwikkelingen in de zorg vanuit de politiek en de maatschappij, worden door de brancheverenigingen samen met de cliënten en zorgaanbieders bekeken en waar nodig verder ontwikkeld.

Navolgend citaat vanuit de website van Actiz:
ActiZ heeft een stevige en oorspronkelijke visie op de ontwikkeling van de (ouderen)zorg. Het bieden van maatwerk aan individuele cliënten staat daarin centraal. Deze visie wordt voor leden ondersteund met praktische activiteiten die gericht zijn op kennisontwikkeling, innovatie en inspiratie. ActiZ werkt vanuit de overtuiging dat haar werk waardevoller wordt naarmate er nadrukkelijk over de schutting wordt gekeken en samenwerkingsverbanden worden aangegaan. Dit vereist een nieuwsgierige en open houding.

Onze branche is in beweging. Drie belangrijke ontwikkelingen vragen om een hernieuwde afstemming tussen zorgvraag en zorgaanbod:
1. Cliënten willen steeds meer zelf bepalen hoe en wanneer zij zorg krijgen (de opkomst van de zogenaamde ‘nieuwe oudere’).
2. Door de vergrijzing komen er steeds meer cliënten bij; cliënten worden bovendien steeds ouder.
3. De beroepsbevolking is aan het dalen; er zullen in de toekomst minder zorgmedewerkers beschikbaar zijn.
Samen met het huidige economische klimaat heeft dit gevolgen voor de manier waarop we de zorg in de toekomst moeten inrichten én betaalbaar houden. Het dwingt de branche na te denken over het terugdringen van de zorgvraag zèlf, over andere diensten en nieuwe organisatiesystemen.

ActiZ ziet daarbij het enorme potentieel van het bieden van maatwerk aan individuele cliënten. Zeker als zij een centrale rol krijgen bij de ‘inkoop’ van hun eigen zorg.
Door werk te maken van preventie, het bevorderen van zelfredzaamheid en met de inzet van technologie, mantelzorgers en vrijwilligers worden mensen minder afhankelijk van professionele zorg en kunnen ook langer thuis blijven wonen.