Bent u op zoek naar thuiszorg voor u of uw naaste?
Dan is er vast behoorlijk wat veranderd in uw leven!

Wij zorgen met passie en helpen u van invalide naar Valide.

Ons team is een open en duidelijk communicerend team. Het belang van de cliënt staat bij ons voorop. Uiteraard hebben we daarbij zeker ook oog voor elkaars beleven en proberen we elkaar zoveel mogelijk te ondersteunen. Oplossingsgericht werken, het zoeken en bieden van mogelijkheden én klaarstaan naar en voor elkaar, is wat wij u willen bieden. We zijn van mening dat samenwerking tussen cliënt, familie en medewerkers even belangrijk is en streven ernaar dat iedereen zich daarin respecteert en waardeert. We zien iedereen als een gelijkwaardige belangrijke schakel in het geheel.
Bent u benieuwd wat wij u kunnen bieden en of we in elkaars wensen kunnen aansluiten kunt u ons bellen of mailen:

info@zorgpassie-valide.nl
0658782092

Wie wij zijn

Angêlique Oprichter

Als verzorgende IG en later als verpleegkundige heb ik veel ervaring opgedaan in het verpleeghuis, het ziekenhuis en de wijkzorg. Op de afdelingen somatiek, revalidatie, psychogeriatrie, kraamzorg heb ik specifieke taken als o.a. EVV-er, zorgcoördinator, intakes, opnames, arts-visites en leerlingbegeleider uitgevoerd. Door paramedici ben ik getraind op transfer, apraxie, afasie en dysfagie. Naast verpleegkundige ben ik praktijkopleider. Mijn uitdaging is om binnen de wet- en regelgeving mogelijkheden te zoeken om een cliënt passende zorg te bieden. Als echte initiatiefnemer is dat mijn sterke kant en biedt dit mij de ontwikkeling die ik nodig heb. Ik zal naast het coördineren van de zorg ingezet worden voor specifieke cliëntenzorg.

Mijn verdere activiteiten zullen voornamelijk bestaan uit het ondersteunen bij de indicering, zorgplanning, leerlingenbegeleiding en het bewaken van de continuïteit, kwaliteit en deskundigheid.
Mijn motto:

Bureaucratie moet, wat de cliënt nodig heeft is wat er toe doet

Jacqueline Oprichter

Mijn ervaring in de zorg komt vanuit activiteitenbegeleiding aan mensen met een beperking, het verpleeghuis, waar ik op de afdelingen somatiek (lichamelijke problemen, vooral CVA), psychogeriatrie (dementerende), psychiatrie en kleinschalig wonen heb gewerkt. Ik ben door de interne fysiotherapeuten getraind tot transferdeskundige. Apraxie, afasie, dyspraxie, dysfagie (slikstoornis) zijn eveneens begeleidingservaringen.
In de jaren dat ik er gewerkt heb kon ik me verrijken met het herkennen van de hindernissen waarop cliënten vast liepen. Deze hindernis herkennen en wegnemen was mijn passie.
Mijn motto:

Voor de cliënt in het begin meer oog, maakt op lange duur de zorgstabiliteit hoog.

Helaas liep ik vaak tegen de interne regels aan en kon ik daardoor niet snel genoeg met het probleem aan de slag. Ik analyseer graag en ben een echte ‘aanpakker’.
Na een tijdelijke stop in de zorg kwam ik door mijn bedrijfspartner, Angêlique, weer in aanraking met de zorg, maar nu de thuiszorg. Ik ben ook nu weer van mening dat er meer moet kunnen en de zorg uiteindelijk beter moet kunnen verlopen. Angêlique en ik delen die mening.
Om dit te kunnen waarborgen wil ik graag deels in de thuiszorg blijven werken, daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de financiële werkzaamheden binnen ons bedrijf.

Spankracht:
Ieder vanuit het eigen oogpunt zoals hierboven beschreven, liepen we tegen deze bureaucratie aan. Onze idealen en doelen die we met open visie tegemoet willen kunnen treden, zijn door een eigen thuiszorg te starten mogelijk te maken. Het beste voor de cliënten naar boven halen, binnen alle mogelijkheden, is voor ons de uitdaging. We zoeken daarbij naar een passende creatieve oplossing in samenwerking met de cliënt, tenslotte heeft de cliënt z’n eigen regie. Eigen regie houdt in dat de cliënten binnen hun lichamelijke en geestelijke mogelijkheden sturing geven aan hun eigen leven (uiteraard met inachtneming van de wetgevingen die bepaald zijn voor zorginstellingen). Zo mogelijk zoeken we in overleg met de cliënt naar een passende oplossing, zodat de cliënt zo min mogelijk tekort schiet in datgene wat hij/zij nodig heeft volgens de zorgindicatie. We willen de cliënt zo min mogelijk belasten met organisatorische en administratieve zaken, zodat de cliënt zich kan richten op z’n herstel.

De bureaucratie is ónze zorg, de zorgvraag uw recht.

Onze missie

We zijn een kleinschalige wijkzorg die zich inzet met als hoofddoel het welzijn voor de cliënt. We willen hierin de cliënten zoveel mogelijk stimuleren hun eigen regie te hervinden en behouden. Daar waar het een blijvende beperking betreft streven we ernaar om de cliënt te leren omgaan met deze verandering. Dit kan mogelijk gemaakt worden door middel van aanpassingen of ondersteuning te bieden met als doel zo optimaal en acceptabel mogelijk te kunnen leven in een thuissituatie.

Onze visie

Preventief werken:
We willen zoveel mogelijk met een vooruitziend oog werken. Voortijdige herkenning van problemen, of obstakels in de toekomst voorkomt veel beperking. Hiervoor zullen we dan de kennis van artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, podotherapeuten etc. erbij vragen. Door snel in te spelen op het vraagstuk kunnen we u meehelpen met zo optimaal mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

Kwaliteit:
Door preventief met de cliënt te werken kan een stuk kwaliteit gewaarborgd worden. Kwaliteit bestaat echter uit meerdere facetten. Door onafhankelijke deskundigen voor de zorgindicatie in te zetten, kunnen we als bedrijf transparant zijn en blijven en krijgt de cliënt uitsluitend de hulp die past bij zijn of haar zorgbehoefte.

Deskundigheid:
Wij zien een meerwaarde in het bieden van werk aan oudere medewerkers en re-integranten gezien de kennis en ervaring die zij kunnen bieden aan cliënten en aan andere medewerkers. De belevingswereld van beiden liggen dichter bij elkaar ten aanzien van de leeftijd en/of beperking.

Door deze visie van preventie en kwaliteit, werken we mee aan het nationale beleid om de zorgkosten zo laag mogelijk te houden. Met deze deskundigheidsvisie spelen we in op het bewaren en gebruiken van waardevolle kennis.

Algemene Doelstellingen

Zorgpassie-valide biedt goede zorg aan iedereen die in de thuissituatie zorg nodig heeft, dit kan zowel langdurend als kortdurend zijn. Zorg bestaande uit onder andere:

– Revalidatiezorg.
– Zorg door een blijvende beperking.
– Ondersteuning in de palliatieve/terminale fase.

De werknemer neemt hierbij de tijd voor de cliënt met aandacht voor onder andere:

– Psychische ondersteuning en begeleiding.
– Persoonlijke en verpleegkundige zorg.
– Specifiek kijkend naar preventieve maatregelen, om de eigen regie en zelfstandigheid te bevorderen c.q. te behouden. Hierin altijd rekening houdend met de complexiteit van meerdere ziektebeelden.

Wij willen zorg bieden aan volwassen mensen met een beperking in alle leeftijden in de thuissituatie te weten:

– 24 uur bereikbaar.
– Persoonlijke verzorging / begeleiding.
– Verpleegkundige verzorging / begeleiding.
– Verpleegkundige specialistische verzorging / begeleiding.
– Psycho-geriatrische verzorging / begeleiding.
– Palliatieve / terminale verzorging / begeleiding.
– Bemiddeling en doorverwijzen naar in zorgvragen / persoonlijke / psycho-sociale problematiek.
– Mantelzorgondersteuning.
– Ondersteuning bij indicatieaanvragen en financiën.

Zorggebied

Wij bieden zorg in het onderstaande gebied:

– Nijmegen (behalve postcode gebied 6511 t/m 6512)
– Malden
– Molenhoek
– Heumen
– Overasselt
– Nederasselt
– Wijchen

Vacatures

Vacature volgt

Wij zijn op zoek naar personeel en plaatsen hier op zeer korte termijn nieuwe vacatures. Houd onze site in de gaten.

0 comments